KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programı

KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Yeşil Sanayi Destek Programı yayımlandı.

Sanayi KOBİ’lerinin “Güneş Enerjisi Yatırımları ile Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” konularından oluşan projeler, Dünya Bankası finansmanıyla KOSGEB tarafından destek verilecek.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan program kapsamında “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı 2023-2” ilan edildi.

Destek Çağrısı Neleri Kapsıyor?

İlk çağrı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projelerin destekleneceği bildirildi. İkinci çağrı kapsamındayasa yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler desteklenecek.

Her iki destek çağrısı için de öncelikle aranan koşul, işletmelerin Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer alması gerekiyor. Ayrıca işletmenin son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olması şartı aranacak.

İşletmenin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması ve proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olması koşulunu sağlaması isteniyor.

2023-1 çağrısı için işletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekiyor. Öte yandan başvuru tarihinde işletmenin yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması isteniyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Proje teklif çağrılarına başvuru yapabilecek KOBİ’lerin ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması ve KOBİ tanımı içerisinde olması gerekiyor.

Her iki destek çağrısına da imalat sektörünün tümüyle motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin rehberde belirtilen ilgili faaliyet kısımları başvurabiliyor.

2023-1 çağrısı kapsamında işletmelerinin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi için proje başvurusu yapması bekleniyor.

2023-2 çağrısı kapsamındaysa işletmelerin su verimliliği, enerji verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında proje başvurusu yapması bekleniyor.

Destek üst limiti 2023-1 çağrısı için için geri ödemeli 14.000.000 TL ve 2023-2 çağrısı içinse geri ödemeli 4.000.000 TL olarak açıklandı.

2023-1 çağrısı için yeni makine ve teçhizat giderleri 14.000.000 TL’ye kadar desteklenebilecek. 2023-2 çağrısı için personel giderleri 500.000 TL’ye, yeni makine ve teçhizat giderleri 3.500.000 TL’ye, yazılım giderleri 500.000 TL’ye ve hizmet alım giderleri de 500.000 TL’ye kadar desteklenebileceği bildirildi.

Proje destek oranı 2023-1 çağrısı için yüzde 60 ve 2023-2 çağrısı içinse yüzde 70 olarak uygulanacak. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bu oran yüzde 80’e; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüzde 90’a kadar çıkabilecek.

Desteklenecek projelerin en az 8, en fazla 12 ay olarak planlanamas gerekiyor. Verilen destekler geri ödemeli olarak planlanan çağrılarda, destek geri ödemeleri, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksidin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olarak belirlendi.

KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programına son başvuru tarihi 30 Kasım 2024. Başvurular KOSGEB’in web sitesi üzerindeki başvuru linkinden yapılıyor

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Yeşil Sanayi Destek Programı yayımlandı.

Sanayi KOBİ’lerinin “Güneş Enerjisi Yatırımları ile Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” konularından oluşan projeler, Dünya Bankası finansmanıyla KOSGEB tarafından destek verilecek.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan program kapsamında “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı 2023-2” ilan edildi.

Destek Çağrısı Neleri Kapsıyor?

İlk çağrı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projelerin destekleneceği bildirildi. İkinci çağrı kapsamındayasa yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler desteklenecek.

Her iki destek çağrısı için de öncelikle aranan koşul, işletmelerin Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer alması gerekiyor. Ayrıca işletmenin son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olması şartı aranacak.

İşletmenin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması ve proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olması koşulunu sağlaması isteniyor.

2023-1 çağrısı için işletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekiyor. Öte yandan başvuru tarihinde işletmenin yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması isteniyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Proje teklif çağrılarına başvuru yapabilecek KOBİ’lerin ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması ve KOBİ tanımı içerisinde olması gerekiyor.

Her iki destek çağrısına da imalat sektörünün tümüyle motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin rehberde belirtilen ilgili faaliyet kısımları başvurabiliyor.

2023-1 çağrısı kapsamında işletmelerinin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi için proje başvurusu yapması bekleniyor.

2023-2 çağrısı kapsamındaysa işletmelerin su verimliliği, enerji verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında proje başvurusu yapması bekleniyor.

Destek üst limiti 2023-1 çağrısı için için geri ödemeli 14.000.000 TL ve 2023-2 çağrısı içinse geri ödemeli 4.000.000 TL olarak açıklandı.

2023-1 çağrısı için yeni makine ve teçhizat giderleri 14.000.000 TL’ye kadar desteklenebilecek. 2023-2 çağrısı için personel giderleri 500.000 TL’ye, yeni makine ve teçhizat giderleri 3.500.000 TL’ye, yazılım giderleri 500.000 TL’ye ve hizmet alım giderleri de 500.000 TL’ye kadar desteklenebileceği bildirildi.

Proje destek oranı 2023-1 çağrısı için yüzde 60 ve 2023-2 çağrısı içinse yüzde 70 olarak uygulanacak. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bu oran yüzde 80’e; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüzde 90’a kadar çıkabilecek.

Desteklenecek projelerin en az 8, en fazla 12 ay olarak planlanamas gerekiyor. Verilen destekler geri ödemeli olarak planlanan çağrılarda, destek geri ödemeleri, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksidin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olarak belirlendi.

KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programına son başvuru tarihi 30 Kasım 2024. Başvurular KOSGEB’in web sitesi üzerindeki başvuru linkinden yapılıyor

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/