Güneş Enerjisi Sistemleri (GES)

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES)

Uygulanabilirlik Değerlendirmesi ve Teknik-Finansal Fizibilite Çalışması
– Teknik ve Mevzuatsal Uygunluk Kontrolü
– Saha Keşfi ve Dinamik Üretim Modellemesi
– Sistem Detaylı Finansal Hesaplamaları (NPV, IRR, LCOE, ROI)

Teknik Projelendirme ve TEDAŞ Proje Onayı
– Elektrik ve Statik Proje Çalışması
– Enerji Nakil Hattı Proje Çalışması

Sistem Bileşenleri Test ve Montajı
– Malzeme Tedarik Süreci Yönetimi
– Şartnamelere Uygun Olarak Tüm Santralin (AC-DC) Kabul Testleri
– Projeye Uygun Montaj ve Devreye Alma

Danışmanlık Hizmetleri
– Şartname Hazırlığı ve Sözleşme Danışmanlığı
– Mevzuat Şartnameye Uygun Uygulama Denetimi
– Raporlama ve Teknik Değerlendirme