Yılın İlk Yarısına Genel Bir Bakış

Yılın İlk Yarısına Genel Bir Bakış

Yılın İlk Yarısına Genel Bir Bakış

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine 2 Haziran itibarıyla başlarken gözler Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu’na çevrilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 5 Haziranda yapılan devir teslim töreniyle Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Ventira Mühendislik olarak Sayın Bayraktar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

2023 yılına girerken yenilenebilir enerjide en az 2 bin megavat kapasite artışının hedeflendiği medyada geniş yer bulmuştu. Yılın ilk altı aylık periyodu biterken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri dikkat çekti.

2022 yılının ilk dört ayında devreye alınan lisanslı santrallerin toplam gücü 846 MW olarak kaydedilirken 2023’ün aynı aylarında devreye alınan lisanslı santrallerin toplam gücü 187 MW olarak bildirildi.

Öte yandan 30 Nisan 2023 itibariyle yapılan açıklamada, elektrik piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki toplam kurulu 9153 MW kapasitenin yüzde 92,46’sıyla başı güneş enerjisinden üretilen elektrik çekiyor. *

* https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EIGM/tr/Raporlar/PRP/EY%C3%96RA/2023/Nisan.pdf

Artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yatırımların devreye alınmasının teşvik edileceği 2023 yılının ilk yarısında, ülkemizin kurulu 103 bin megavatı aşan kurulu gücünün yaklaşık 55 bin megavatı yenilenebilir enerji tesislerinin oluşturduğu kaydedeliyor.

Aralık 2022 itibarıyla rüzgarda kurulu güç 11 bin 366 megavatı aşarken, 2023’ün kalan yarısında en az 500 megavat kapasitenin daha hizmete girmesi bekleniyor. Halihazırda yaklaşık 9 bin 409 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerindeyse yine 500 megavat kapasite artışı öngörülüyor.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline ulaşması için güney illerdeki güneş potansiyelini kullanması gerekiyor.

Küresel elektrik üretiminde temiz kaynaklara dönüşüm için veriden yola çıkan analizler gerçekleştiren bir düşünce kuruluşu olan Ember tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’nin yılda 3-4 GW ilave güneş enerjisi kapasitesi hedefine ulaşması için, güney ve güneydoğu illerinde yeterince kullanılmayan güneş enerjisine yönelmesi gerekmekte.

Türkiye’de 2022 yılına ait elektrik üretimi ve talebine ilişkin verileri ortaya konduğu Türkiye Elektrik Görünümü-2023 raporunda öz tüketime yönelik lisanssız santrallerin güneş enerjisindeki büyümede bir paydaş olduğu belirtiliyor.

Ülkenin elektrik sisteminde yıl içerisinde yaşanan önemli noktaları inceleyerek, kömürden temiz enerjiye geçiş açısından diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak analizlerin verildiği raporda yıllık lisanssız güneş enerjisi kapasitesi başvurularının 2021’deki 1,2 GW’tan 2022’de 6 GW’a çıktığına işaret edilirken son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjisinde hızlanma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Türkiye’de hidroelektrik üretiminin yoğun olduğu doğu illeri son beş yıl içinde iki kuraklıktan etkilenirken rüzgar ve güneş bunu telafi etmişti. Güney illerindeki güneş potansiyeli, yenilenebilir enerjideki istikrarlı artışta önemli rol oynaması bekleniyor.

Yılın İlk Yarısına Genel Bir Bakış

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine 2 Haziran itibarıyla başlarken gözler Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu’na çevrilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 5 Haziranda yapılan devir teslim töreniyle Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Ventira Mühendislik olarak Sayın Bayraktar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

2023 yılına girerken yenilenebilir enerjide en az 2 bin megavat kapasite artışının hedeflendiği medyada geniş yer bulmuştu. Yılın ilk altı aylık periyodu biterken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri dikkat çekti.

2022 yılının ilk dört ayında devreye alınan lisanslı santrallerin toplam gücü 846 MW olarak kaydedilirken 2023’ün aynı aylarında devreye alınan lisanslı santrallerin toplam gücü 187 MW olarak bildirildi.

Öte yandan 30 Nisan 2023 itibariyle yapılan açıklamada, elektrik piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki toplam kurulu 9153 MW kapasitenin yüzde 92,46’sıyla başı güneş enerjisinden üretilen elektrik çekiyor. *

* https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EIGM/tr/Raporlar/PRP/EY%C3%96RA/2023/Nisan.pdf

Artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yatırımların devreye alınmasının teşvik edileceği 2023 yılının ilk yarısında, ülkemizin kurulu 103 bin megavatı aşan kurulu gücünün yaklaşık 55 bin megavatı yenilenebilir enerji tesislerinin oluşturduğu kaydedeliyor.

Aralık 2022 itibarıyla rüzgarda kurulu güç 11 bin 366 megavatı aşarken, 2023’ün kalan yarısında en az 500 megavat kapasitenin daha hizmete girmesi bekleniyor. Halihazırda yaklaşık 9 bin 409 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerindeyse yine 500 megavat kapasite artışı öngörülüyor.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline ulaşması için güney illerdeki güneş potansiyelini kullanması gerekiyor.

Küresel elektrik üretiminde temiz kaynaklara dönüşüm için veriden yola çıkan analizler gerçekleştiren bir düşünce kuruluşu olan Ember tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’nin yılda 3-4 GW ilave güneş enerjisi kapasitesi hedefine ulaşması için, güney ve güneydoğu illerinde yeterince kullanılmayan güneş enerjisine yönelmesi gerekmekte.

Türkiye’de 2022 yılına ait elektrik üretimi ve talebine ilişkin verileri ortaya konduğu Türkiye Elektrik Görünümü-2023 raporunda öz tüketime yönelik lisanssız santrallerin güneş enerjisindeki büyümede bir paydaş olduğu belirtiliyor.

Ülkenin elektrik sisteminde yıl içerisinde yaşanan önemli noktaları inceleyerek, kömürden temiz enerjiye geçiş açısından diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak analizlerin verildiği raporda yıllık lisanssız güneş enerjisi kapasitesi başvurularının 2021’deki 1,2 GW’tan 2022’de 6 GW’a çıktığına işaret edilirken son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjisinde hızlanma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Türkiye’de hidroelektrik üretiminin yoğun olduğu doğu illeri son beş yıl içinde iki kuraklıktan etkilenirken rüzgar ve güneş bunu telafi etmişti. Güney illerindeki güneş potansiyeli, yenilenebilir enerjideki istikrarlı artışta önemli rol oynaması bekleniyor.